ظلم عامل ایجاد تشکیک در کشف پیکر شهید برونسی - فارس نیوز

* عامل ایجاد تشکیک، به خانواده شهید، ملت، نظام و گروه تفحص ظلم کرده است

رئیس کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: آن کسی که فضا را تیره و تار کرده، چهار ظلم کرده است؛ نخستین ظلم او به این خانواده شهید عزیزی است که بعد از 27 سال پیکر عزیزش برگشته است و به جای اینکه موجبات تسلای خانواده ‌‌شود، موجب تشکیک در خانواده را فراهم کرد؛ ظلم دوم، ظلم به بچه‌های تفحص است که تلاش می‌کنند تا دل خانواده‌ای را شاد کنند و ظلم سوم، ظلم به شهید برونسی است؛ شهیدی که الان برای تشییع وی از سراسر ایران تماس می‌گیرند تا به مشهد بیایند و در مراسم تشییع این شهید شرکت کنند؛ ظلم چهارم، ظلم به نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ در واقع نظریه رسمی نظام در طول 30 سال گذشته از این طریق و از این مجرا اعلام می‌شده و همیشه برای مردم اطمینان‌آور و التیام‌بخش بوده که امروز توسط یک نویسنده غیرمسئول زیر سؤال رفته است و ما قطعاً این را نخواهیم بخشید.

/ 0 نظر / 5 بازدید