از شهدا بخواهیم

از شهدا بخواهیم تو کار خیر توفیق پیدا کنیم

از شهدا بخواهیم تا ره رو بمون نشون بدن

از شهدا بخواهیم تا حقشون رو بر ما حلال کنن

از شهدا بخواهیم ما رو ببخشت

از شهدا بخواهیم تا کمکمون کنن تا بتونیم سنگینی بار مسئولیت رو تا به آخر بدونش بکشیم

از شهدا بخواهیم ...

/ 0 نظر / 14 بازدید