حمایت جند الشیطان از یک گروه انحرافی

به گزارش زاهدان پرس، پس از دستگیری دو تن از افراطیون مذهبی کردستان به نام های "ع ع" و "ی ق" وابسته به یک جریان انحرافی سیاسی و اعتقادی به نام حزب "م ق" پایگاه های خبری گروهک تروریستی نسبت به دستگیری این دو نفر واکنش نشان داده و با نشر مطالبی از آنان حمایت کردند.

این در حالیست که این جریان انحرافی رهبر مذهبی خود را به نام "الف میم" که در ۱۳۷۱ فوت شده است را به عنوان حجت مطلق در زمان حاضر و بالاتر از پیامبران بنی اسرائیل می دانند و همچنین وی را تنها یک رده پایین تر از خلیفه اول مسلمین – ابوبکر- دانسته و عقاید وی را به صورت افراطی در حال حاضر تلاش می کنند که در کردستان نشر بدهند.

پایگاه های خبری این گروهک تروریستی در حالی از چنین جریان انحرافی در کردستان حمایت می کنند که در سیاستی به ظاهر متناقض و البته با پیروی از فرامین دستگاه های جاسوسی آمریکا در گذشته از افرادی همچون رامین جانبگلو، کاظمی بروجردی و همچنین منافقین و فتنه گران سبز به صورت رسمی اعلام حمایت کرده اند.

نکته جالبتر آنکه چندی قبل نیز سایت مسجد مکی که تحت نظارت مستقیم مولوی عبدالحمید اداره می شود نسبت به دستگیری همین دو تن از افراد دستگیر شده از حزب انحرافی "م ق" واکنش نشان داد و با نشر مطلبی از این دو حمایت رسانه ای کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید