سجاده در آسمان

نیمه شب در سجاده
نادر پشکوهی بی نهایت به قرائت قرآن علاقه داشت به خصوص سوره والفجر را زیاد می خواند حتما رابطه ای بود بین علاقه او به این سوره و شهادتش در عملیات والفجر 8 که اکثر شب ها تا نیمه شب بیدار بود و بر سجاده با خدای خودش راز و نیاز می کرد یادم می آید نادر همیشه می گفت شهادت یک انتخاب است و نه یک اتفاق اذان ظهر بودکه پا به دنیا گذاشت و در 22 سال عمرش حافظ اذان و قرآن بود و در اذان مغرب نیز به فیض عظیم شهادت نائل گشت.
منبع : نماز عشق

/ 0 نظر / 4 بازدید