** آزار و اذیت خانواده مصطفی مازح پس از عملیات استشهادی


پدر شهید مصطفی درباره آزار و اذیت اعضای خانواده مصطفی از سوی دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی بعد از شهادت فرزندش گفت: بعد از شهادت مصطفی سازمان اطلاعات فرانسه و انگلیس ما را مورد بازجویی قرار دادند. آنها به بهانه گذرنامه فرانسوی مصطفی و مکان انجام عملیات که لندن بود، تحقیقات گسترده ای از ما کردند.
وی ادامه داد: سازمان مبارزه با تروریسیم فرانسه با تحت فشار قرار دادن انگلیس که مسئولیت عملیات را متوجه آنها کرده بود ،دست به یک سری تحقیقات زدند و وقتی از عدم آگاهی ما نسبت به عملیات اطمینان حاصل کردند، از ما خواستند که اعلام کنیم گذرنامه فرانسوی مصطفی جعلی است تا بدین وسیله بار مسئولیت از گردنشان برداشته شود ولی ما درخواست آنها را نپذیرفتیم. وقتی خود مقامات فرانسوی به قانونی بودن گذرنامه اعتراف دارند چگونه ممکن بود ما آن را جعلی اعلام می کردیم.
"علی مازح" برادر شهید مازح نیز پیرامون فشارها و تنگناهای سازمان های اطلاعاتی اروپا ،امریکا و فرانسه علیه خانواده شهید مازح گفت: چندی پیش برای انجام کاری به مغرب سفر کرده بودم و درهنگام برگشت به آفریقا مورد بازجویی افراد اطلاعاتی مغرب قرار گرفتم.
وی ادامه داد: فرزندان ما نیز هنوز در آمریکا از سوی نیروهای اطلاعاتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و خانواده مصطفی حالتی از رعب و وحشت را به جان این دستگاه ها انداخته است؛ آنها فکر می کنند ما از جزئیات عملیات مصطفی با خبر بودیم در حالی ما اصلا از این عملیات آگاهی نداشتیم.
منبع: نقد نیوز

/ 0 نظر / 5 بازدید