ماجراهای سید مرتضی 3 - تنظیم از تاشهادت

سید مرتضی و موسسه سوره

آذر ماه 69 مرتضی آوینی سردبیر سوره شد. اما دو سه ماه نمی گذره که محمد علی زم که تحت فشار مطالبات سید محمد آوینی سوره را به مرتضی آوینی تحویل داده بود. مدیریت بخشهای دیگری از حوزه هنری را نیز به سید مرتضی تحویل می دهد.

او مسئول واحد تلوزیونی سوره شد و بعدها وارد شورای فیلمنامه و تولید هم شد و به تدریج سایه اش بر همه بخش های فیلم حوزه هنری گسترده شد. توانایی بالای او در انجام چند کار  در کنار هم از چشم هیچکس پنهان نمانده بود چیزی که بعد از شهادتش بیش از همه عیان شد و حتی رهبر انقلاب هم در دیدار خانواده به آن اشاره داشتند  نباید بگذارند که کارهای ایشان زمین بماند ، این کارها کارهای با ارزشی بود. ایشان معلوم می شود ظرفیت بالایی داشتند که این قدر کار و این همه را به خوبی انجام می دادند.

حوزه هنری در شرایطی قرار داشت که از سوی بچه مسلمان ها بایکوت شده بود . یکبار آقای زم، مخملباف را به گروهی 25 نفره که استعفا دادند ترجیح داد و پس از آن نیز بسیاری از آنجا رفته بودندو با آنجا قهر بودند. اما با آمدن آوینی جان تازه ای بخشیده شد و روح تازه ای در کالبد حوزه دمیده شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید