شبهه‌افکنی در بی‌سر بودن پیکر شهید برونسی بدون استدلال است - فارس نیوزوی یادآور شد: این نویسنده‌ محترم شبهه‌ای درباره سر شهید مطرح کرده است؛ یکی از رزمندگان که با شهید برونسی بوده گفته است که سر شهید برونسی قطع نشده بود؛ ما نیز نگفتیم سر شهید قطع شده بود، بلکه سر شهید برونسی به همراه پیکرش نبوده است. اساساً وقتی جسم شهیدی تبدیل به استخوان و اسکلت می‌شود، سر به صورت طبیعی از آن مفصل مربوطه و نقطه بصل‌النخاع جدا می‌شود؛ طبیعی است که در شرایط جوّی و حتی وزش باد شدید، ممکن بوده که جمجمه شهید جدا شده و به نقطه دیگری منتقل شود و این موضوع کراراً دیده شده؛ لذا درباره اینکه سر شهید برونسی الان در کجا قرار گرفته اطلاع نداریم و پیکر را با لباس و تجهیزات و پلاک پیدا کردیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید