تروریسم در ایران و جهان - 12

 

نتیجه

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که ترور پدیده‌ای تاریخی است که عمری برابر تاریخ دارد و از زمانی که موضوع قدرت در چارچوب دولت شکل گرفت، ترور نیز به‌وجود آمد و تروریسم محصول تنازع بر سر قدرت است که در طی تاریخ با تغییر ابزار منازعه از جهت شکلی تغییر کرده است. یک روز با کارد و دشنه ترور انجام می‌شود، روز دیگر با اسلحه آتشین، و امروز با بهره‌گیری از سیستم‌های رایانه‌ای. تا دیروز تروریسم اقدامی فردی یا گروهی بود، اما امروز تروریسم اقدامی برنامه‌ریزی شده دولتی است. تا دیروز تروریسم یک اقدام محلی و ملی بود ولی امروز تروریسم به صورت یک پدیده جهانی ظاهر شده است و هرقدر فرآیند جهانی‌شدن رشد می‌کند، تروریسم نیز به همان نسبت معضل جهانی می‌شود. یکی از جنبه‌های وحشت‌انگیز تروریسم مدرن یا تروریسم شبکه‌ای ضربه‌زدن به امنیت جهانی و سطح حجم تخریب، خسارات و جان‌باختگان یا شهروندان بی‌گناه است. در تروریسم مدرن هدف تروریستها یک شخص و یا یک نهاد مشخص نیست، بلکه ایجاد وحشت و به نمایش‌گذاشتن قدرت است و آنها هیچ محدودیتی برای خودشان قائل نمی‌شوند. درواقع اینان به یک «ترور کور» دست می‌زنند و در چنین وضعیتی جان شهروندان همیشه در خطر است.

تروریسم امروزه به صورت عارضه‌ای جهانی مطرح شده است و هیچ دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند آن را مهار کند. از سوی دیگر تروریسم امروز بیشتر ناشی از شکافهای طبقاتی و تفاوتهای اقتصادی است که این شکافها هر روز میان کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی جهان عمیق‌تر می‌شود. از جهت دیگر اجحاف‌های سیاسی ــ نظامی گروهی از دولتهای قوی علیه ملتهای ضعیف، دستیابی به دیدگاهی واحد را در خصوص تعریف و توضیح تروریسم با مشکل روبرو کرده است. دفاع مشروع فلسطینیان در مقابل تجاوزات اسرائیل را امریکا و انگلیس به تروریسم تعبیر می‌کنند. از جهت دیگر نگاه تحقیرآمیز همراه سوءظن غربیها به شرقیان و به‌ویژه به مسلمانان و محروم‌کردن اینان از بسیاری از امتیازات اجتماعی در غرب می‌تواند حس انتقامجویی را در مسلمانان ایجاد کند. برای مبارزه با تروریسم، جنگ با القاعده و بن‌لادن و کشتار فلسطینیان راه‌حل منطقی و نهایی نیست، بلکه باید ریشه‌های نارضایی را جستجو و درمان کرد. تا زمانی‌که نابرابری اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی وجود دارد، تروریسم نیز هست.

/ 0 نظر / 12 بازدید