تصاویر حماسه انقلاب

جا به جا نمودن تصویر امام خمینی(ره) با عکس شاه توسط یکی از راهپیمایان پس از فرار شاه در خیابانهای تهران
جا به جا نمودن تصویر امام خمینی(ره) با عکس شاه توسط یکی از راهپیمایان پس از فرار شاه در خیابانهای تهران
 
عکسهای شاه پس از فرار از ایران، توسط مردم  به آتش کشیده شده است
عکسهای شاه پس از فرار از ایران، توسط مردم به آتش کشیده شده است
ورود بالگرد امام خمینی(ره) به بهشت زهرا  جهت سخنرانی در جمع مردم
ورود بالگرد امام خمینی(ره) به بهشت زهرا جهت سخنرانی در جمع مردم
حضور مردم و سردادن شعار در دوران انقلاب اسلامی
حضور مردم و سردادن شعار در دوران انقلاب اسلامی

رژه روحانیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مردم
رژه روحانیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مردم

مجروح شدن یکی از راهپیمایان در اثر تیراندازی نیروهای گارد سلطنتی در دوران انقلاب اسلامی
مجروح شدن یکی از راهپیمایان در اثر تیراندازی نیروهای گارد سلطنتی در دوران انقلاب اسلامی
ورود مردم انقلابی به پادگانها در دوران پیروزی انقلاب اسلامی
ورود مردم انقلابی به پادگانها در دوران پیروزی انقلاب اسلامی
انتقال یکی از مجروحین به بیمارستان توسط مردم
انتقال یکی از مجروحین به بیمارستان توسط مردم
مجسمه رها شده محمد رضا شاه پهلوی در حاشیه شهر
مجسمه رها شده محمد رضا شاه پهلوی در حاشیه شهر
تشییع یکی از شهدای انقلاب اسلامی توسط مردم
تشییع یکی از شهدای انقلاب اسلامی توسط مردم
انتقال یکی از مجروحین به بیمارستان توسط مردم
انتقال یکی از مجروحین به بیمارستان توسط مردم
حضور مردم در دوران انقلاب اسلامی
حضور مردم در دوران انقلاب اسلامی
مجروح شدن یکی از راهپیمایان توسط عوامل رژیم پهلوی در دوران انقلاب اسلامی
مجروح شدن یکی از راهپیمایان توسط عوامل رژیم پهلوی در دوران انقلاب اسلامی
به آتش کشیدن خودرو توسط مردم در دوران مبارزه با رژیم پهلوی
به آتش کشیدن خودرو توسط مردم در دوران مبارزه با رژیم پهلوی
درگیری مسلحانه نیروهای انقلابی با عوامل رژیم پهلوی
درگیری مسلحانه نیروهای انقلابی با عوامل رژیم پهلوی

راهپیمایی با شکوه مردم در دوران انقلاب اسلامی
راهپیمایی با شکوه مردم در دوران انقلاب اسلامی

خانواده شهدای انقلاب اسلامی در غم از دست دادن نزدیکان خود عزاداری می کنند
خانواده شهدای انقلاب اسلامی در غم از دست دادن نزدیکان خود عزاداری می کنند

حضور خانواده شهدا جهت شناسایی در مراکز نگهداری پیکر شهدا
حضور خانواده شهدا جهت شناسایی در مراکز نگهداری پیکر شهدا

تیراندازی مستقیم نیروهای گارد رژیم پهلوی به مردم
تیراندازی مستقیم نیروهای گارد رژیم پهلوی به مردم

/ 0 نظر / 31 بازدید