حقانیت جمهوری اسلامی

آنچه شک‌بردار نیست، حقانیت انقلاب و جمهوری اسلام یاست، و این حقانیت را شهدا با خون خود امضا نموده‌اند، و این چیزی نیست که با عینک بدبینی و عداوت قابل رویت باشد./ محمد کاظمی

/ 0 نظر / 4 بازدید