فداییان اسلام، نقطه عطف مبارزه -ایرنا

درباره عمق اثرگذاری فداییان اسلام بر مبارزات اسلامی بعد از شهادت رهبران این گروه، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسافرت شهید نواب صفوی به مشهد گفته اند:' آمدند طوفانی در عالم طلاب در دل افراد از جمله در دل خود بنده به پا کردند و رفتند؛ یعنی احساس مبارزه و میل به مبارزه را و فهم این‌که باید مبارزه کرد، همان وقت جرقه های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله نوّاب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.'
به گفته صاحب نظران شهید نواب صفوی در یکی از سخت ترین شرایط تاریخ کشور ما ظهور کرده و روحیه حماسه و مقاومت و فداکاری را در جان ملت ایران که به خاطر شکست در نهضت مشروطه و اشغال کشور افسرده شده بود دمید ه است.
او و یارانش با فداکاری کم نظیر خود نقشی بی بدیل در پیروزی نهضت ملی شدن نفت بازی کرده و برغم برخوردهای ناشایستی که با او پس از پیروزی این نهضت انجام گرفت در شرایط سخت تری که پس از کودتا بوجود آمده بود، در برابر انعقاد پیمان شوم نظامی سنتو توسط بازیگران بی اراده داخلی و سلطه گران بین المللی که چون قدرتی فعال مایشاء برسرنوشت کشور پس از کودتای 28 مرداد مسلط شده بودند، قیام و جان خود را در این راه فدا کرد.
مرحوم نواب از همان ابتدا بدنبال اجرای قوانین اسلامی در کشور بود و تنها راه کسب استقلال کشور و سعادت ملت ایران را در این جریان می یافت. روح متعالی او اهدافش را عالی تر از شرایط زمان تعیین کرده بود.
ساده زیستی و دل بریدن از دنیا و آمادگی برای شهادت او، باعث شد تا جوانان خالصی که در شرایط خفقان رضاخان و روشنفکران سکولار حامی او، شاهد شدیدترین تهاجمات به حیثیت و شرافت ملت مسلمان ایران بودند و در وجود او آرزوها و ایده آل های خود را می یافتند به سوی او جذب شوند.
شهید نواب صفوی (سید مجتبی میرلوحی) در سال 1303 در محله خانی آباد تهران در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود و در هفت سالگی وارد دبستان حکیم نظامی شد و سپس در مدرسه صنعتی آلمانی ها ادامه تحصیل داد و همزمان به فراگیری قرآن و دروس دینی همت گماشت.
در 17 آذر 1321 زمانی که بیش از 18 سال نداشت اولین حرکت مهم سیاسی خود را انجام داد و در یک سخنرانی پرشور از دانش آموزان مدرسه آلمانی ها خواست علیه اقدامات ضددینی و غرب پرستانه دولت جهت اعتراض به سوی مجلس حرکت کنند و با هدایت وی تظاهرات با شکوهی شکل گرفت و دولت قوام السلطنه در آستانه سقوط قرار گرفت .
شهید نواب صفوی پس از اتمام تحصیلات در شرکت نفت استخدام و به آبادان انتقال یافت و در این شهر وی با مشاهده رفتار انگلیسی ها به خشم آمده کارگران شرکت نفت را از حقوق خویش آگاه ساخت و به آنان تفهیم کرد که نفت متعلق به ملت ایران است و مستشاران انگلیسی می بایستی در خدمت ایرانی ها باشند نه ارباب آنها. در پی فعالیت های نواب صفوی در شرکت نفت و به واسطه درگیری ای که بین یک کارمند انگلیسی و کارگر ایرانی بروز می کند اغتشاش بزرگی ایجاد می شود که طی آن چند کارگر ایرانی دستگیر می شوند و شهید نواب صفوی هم شبانه از آبادان راهی نجف می شود.
زمانی که شهید نواب صفوی در نجف به سر می برد همزمان با اوج فعالیت های احمد کسروی بود. کسروی در این زمان با انتشار کتاب “شیعی گری” و تاسیس جمعیت “هماد آزادگان” فعالیت های شدیدی را در مبارزه با مذهب تشیع آغاز نموده بود. وقتی کتاب مذکور به نجف می رسد نواب آن را به علمای نجف داده حکم ارتداد وی را می گیرد.
فداییان اسلام در اولین اقدام به ترور انقلابی احمد کسروی دست می زنند، این اقدام در بیست اسفند 1324 توسط علی محمد و سید حسن امامی و نه نفر دیگر از اعضای فداییان اسلام صورت گرفت.
در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت فداییان اسلام در کنار آیت الله کاشانی به مبارزه برمی خیزند و در راستای اهداف نهضت مهمترین سد راه ملی شدن نفت یعنی رزم آرا را از میان برمی دارند.
پس از کودتای 28 مرداد جمعیت فداییان اسلام همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد و در اعتراض به پیمان نظامی سنتو که ایران را در زمره اقمار امپریالیسم قرار می داد اقدام به ترور انقلابی حسین علاء عاقد این قرارداد می نماید. اما اسلحه محمدعلی ذوالقدر به موقع شلیک نمی کند و در پی آن تعداد زیادی از اعضای فداییان از جمله شهید نواب دستگیر می شوند و در بیدادگاه رژیم محکوم به اعدام می گردند.
در 27 دی ماه 1334 شهید نواب صفوی به همراه عده ای از یارانش شربت شهادت می نوشند.
یادشان گرامی باد.

/ 0 نظر / 5 بازدید