یادگاری های سید

پایه اصلی هنر نیز عشق و عرفان است و هنر تجلی شیدایی است  و شیدایی هر چه هست در عشق است.


پندار ما اینست که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.


خداوند مقرب ترین بندگانش را از میان عشاق بر می گزیند تا گره کور دنیا را به معجره عشق می گشایند.

آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست پس برادر خوبم برای جانبازی در راه آرمانها یاد بگیر  که در این سیاره رنج صبورترین انسان ها  باشی


شهدا شاهد بر حقیقت و باطن عالمند و هم آنانند که بر دیگران حیات می بخشند


ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای دستی برآر و بر ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون کش


آنان که از مرگ می ترسند از کربلا می رانند.


زمین عرصه ظهور یک حقیقت آسمانی است و جنگ بر پا شده بود تا آن حقیقت ظهور یابد.


من هرگز اجازه نمی دهم صدای حاج همت در درونم گم شود این سردار خیبر قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است.


شاید جنگ پایان  یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت این غفلت من و تورا در خود گرفته است ظلمت قیامت است.

/ 0 نظر / 5 بازدید