آه جبهه کو برادرهای من

سلام

بدترین ادمها هم رو ببینی رو اسم شهدا قسم میخورن

به شهدا اعتقاد دارن

رو ایمانشون رو اعتقادشون رو کارشون قسم میخورن

اینا مرد بودن اینا مردونه زندگی کردن اینا مردونه رفتن

ما موندیم و غم دوری شهدا

ما موندیم و کوله پشتی های رو زمین مونده

آیا کسی هست که کند یاری حسین ع

یا زینب س

/ 0 نظر / 4 بازدید