پیک حق

حسین صنعتکار بسیار مقید به خواندن نماز شب بود و این روحیه را در عمل به سایرین منتقل می کرد. هر کس دو روز با حسین بود نماز شب خوان میشد یکبار از او پرسیدم شبی شده است که از خواب بیدار نشوی  با تبسمی ملیح گفت: یک شب از شدت ضعف و بی خوابی خواب ماندم با نیش پشه ای از خواب بیدار شدم دیدم ساعت سه بامداد است به قدری خوشحال شدم که نهایت نداشت زیرا یک پیک حق در قالب پشه مرا از خواب بیدار کرده بود تا نمازم فوت نشود.
منبع : نماز عشق

/ 0 نظر / 4 بازدید