دوریشون سخته

دوریشون سخته جاشون خالیه

هوا تاریکه اگر نور نباشه ما هم به بیراهه میریم باید چراغ شهدا رو روشن کرد

با یاد شهدا رو زنده نگه داشت

باید یادهمون باشه کسانی هم بودن که بخاطر ما رفتن

البته به خاطر ما هم نرفتن ولی حداقلش برای ما کوته فکراس که تکون بخوریم

بالاخره باید به فکر آخرتمون هم باشیم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید