روایت راوی

  • پایه اصلی هنر نیز عشق و عرفان است و هنر تجلی شیدایی است  و شیدایی هر چه هست در عشق است.
  • پندار ما اینست که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.
  • خداوند مقرب ترین بندگانش را از میان عشاق بر می گزیند تا گره کور دنیا را به معجره عشق می گشایند.
  • آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست پس برادر خوبم برای جانبازی در راه آرمانها یاد بگیر  که در این سیاره رنج صبورترین انسان ها  باشی
  • شهدا شاهد بر حقیقت و باطن عالمند و هم آنانند که بر دیگران حیات می بخشند
  • ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای دستی برآر و بر ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون کش
  • آنان که از مرگ می ترسند از کربلا می رانند.
  • زمین عرصه ظهور یک حقیقت آسمانی است و جنگ بر پا شده بود تا آن حقیقت ظهور یابد.
  • من هرگز اجازه نمی دهم صدای حاج همت در درونم گم شود این سردار خیبر قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است.
  • شاید جنگ پایان  یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت این غفلت من و تورا در خود گرفته است ظلمت قیامت است.

 عباراتی از شهید والا مقام سید مرتضی آوینی

/ 0 نظر / 5 بازدید