خاطرات کربلای ایران در نوروز 90 -11

زشتی های شلمچه:

دیگه با کمال شرمندگی از لفظ مقدس زائر استفاده نمی کنم
یکسری خانم ها و دختر خانم ها شلمچه رو با دبی اشتباه گرفته بودن شایدم فکر می کردن تو شلمچه چادر پخش می کنن اومده بودن چادرهای شلمچه رو زیر بغل بگیرن
جالب بود بچه ها به چه سختی چادر خریدن برای این حضرات بی حجاب بعد اینا چادرا رو تا کرده بودن گرفته بودن دستشون با اون وضعیت می چرخیدن

یا چادر گرفتن خیلی معذرت میخوام روسری ها رو در اوردن!!!!!!!!
چادر گرفتن حرمت شکنی میکنن

گفتنش خیلی سخته ولی بعضی ها شرم و حیا رو کنار گذاشتن
خانم حامله است با اون وضعیتش ...

یه دختر خانم میگفت بزور به مون چادر دادن اینجا هم هیچ امکاناتی ندارن مسخرشو دراوردن
ما هم که حق حرف زدن نداریم
یکی نیست به اینا بگه شما برای چی میایین شلمچه بزور چادر بتون میدن بزور که نیووردنتون اینجا نیایید تا حداقل اهلش بیان و از اینجا استفاده کنن
هیچ میدونید چه هزینه هایی شده تا امثال شما ... بیان اینجا رو ببینن (استغفرالله)
و در نهایت ابروریزی برای مسئولین محترم خرمشهر اینکه

زن و مرد (مسافران کربلا) تو یه فضای کوچیک در کنار هم با اون وضعیت اسباب سفر بخوابن تو یادمان!!!!!
سفره پهن کنن و بقیه موارد
من نمیدونم مسئولین خرمشهر خواهر مادر محترم ندارن!!

/ 0 نظر / 6 بازدید