یک آمار عجیب!

یک آمار عجیب!

محمد یزدیان از جانبازان دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار نویدشاهد یکی از خاطراتش از دوران جنگ را بازگو کرد.

وی که سال 63 در جبهه مریوان بوده است گفت : خبر رسید 2 راکت به مرکز شهر اصابت کرده است. داوطلبانه رفتم تا خبری بگیرم و آماری هرچند تقریبی از آمار زخمی ها و شهیدان به فرمانده بدهم.
وی در ادامه خاطره اش گفت : وقتی وارد آن شهر کوچک و فقیر شدم، صحنه های عجیبی دیدم که هیچگاه از ذهنم پاک نخواهد شد.
این جانباز تصریح کرد : من آن روز هیچ ننوشتم و کوچکترین آماری نیز به دست نیاوردم؛ وقتی برگشتم تنها چیزی که به فرمانده ام گفتم این بود : نمی توانم بگویم چه تعدادی مجروح و زخمی شده اند، اما شاید بتوان آماری از زنده مانده ها گفت!

/ 0 نظر / 12 بازدید