خط سرخ شهدا همچنان ادامه دارد

کشوری که شهادت دارد مردمی که با فرهنگ شهید و شهادت آشنا هستند ذلت نمیشناسن

شهدا از یک طیف انسان خاص نیستند شهدا شهید زاده نشدند شهدا کسانی هستند که راه رو خوب شناختند خوب زندگی کردند و جز به خوب مردن هم رضایت ندادند.

شهید بزرگوار ما شهید استاد شهریاری هم از جمله اون شهدای والا مقام هستند.

درباره استاد شهریاری

یا زینب س

/ 0 نظر / 5 بازدید