lموشک قاره پیمای ایرانی - 1

خبرگزاری رویترز در خبری با استناد به گزارش غیر محرمانه وزارت دفاع آمریکا درباره توانایی نظامی ایران که به کنگره ارسال شده نوشت: ایران ممکن است تا سال 2015 قادر باشد موشکی را بسازد که آمریکا را مورد هدف قرار دهد.
رویترز که به نسخه‌ای از این گزارش دست پیدا کرده است در ادامه با استناد به این گزارش نوشت: با کمک‌های خارجی، ایران احتمالا تا سال 2015 می‌تواند موشک بالستیک بین‌ قاره‌ای را توسعه و آزمایش کند که قادر است آمریکا را هدف بگیرد.
این گزارش ادامه داد: برنامه هسته‌ای ایران و تمایل این کشور برای باز گذاشتن احتمال توسعه تسلیحات اتمی بخش مرکزی راهبردهای بازدارنده آمریکا است.
آمریکا همواره در تلاش است با طرح موضوعاتی، پروژه ایران هراسی را در جهان به پیش ببرد. این کشور با طرح ادعاهایی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تلاش دارد که برنامه هسته‌ای تهران را با اهداف نظامی جلوه دهد، هر چند که تا کنون هیچگونه مدرکی درباره این ادعای خود مطرح نکرده است.

/ 0 نظر / 20 بازدید