شهید رجایی

هزینه ها حداقل باشد
گفته بود دفتر کار نخست وزیر مردمی باید در میان مردم باشد. ساختمان قدیمی آموزش و پرورش در خیابان اکباتان انتخاب شد. گفت هزینه ها حداقل باشد، فقط تعمیر.
حراست گفت : شیشه ها باید ضد گلوله شوند.
مسئول تعمیرات، کف اتاق نخست وزیر را هم موکت کرده بود. وقتی صورت هزینه ها را دید عصبانی شد. ساعت 11 شب بود . از خستگی داشت می افتاد پشت میز.
گفت: من چه نخست وزیری هستم که باید روی موکت با کفش راه بروم و مردمی محروم در دورترین نقاط کشور چیزی نداشته باشند روی آن بخوابند؟!... برای من باید رنج مردم محسوس باشد.
نخست وزیر شهیدمان رجایی
/ 0 نظر / 4 بازدید