خاطرات کربلای ایران در نوروز 90


و اما:
حس بدی دارم!!!
احساس می کنم بیشتر حق الناس گردنم مونده تو این جریانات تا رضایت زائر حالا خوبی هاش بماند خوبی هاش پیشکش
یاد روزگار خودم افتادم چنان شور و حرارتی داشتم که هیچ چیز جلو دارم نبود بعد افت کردم از خدا میخواستم که بشه و میگفتم که دوست دارم بشه و میشد ولی این رو در خودم نمیدیدم که حرکت کنم یعنی 50 درصد خدا حل بود 50 درصد خودم رو هوا بود
تو راهیان هم همین اتفاق افتاد ولی من به هر برنامه ای بود رسیدم و فکر می کنم به همین خاطر خدا اینطور برای من خواست
...
/ 0 نظر / 5 بازدید