** خواب مادر قبل از شهادت فرزند


مادر شهید درباره خواب هایی که قبل از شهادت پسرش دیده است گفت: یک ماه قبل از شهادت مصطفی خواب دیدم که من مشغول حفر قبری برای او هستنم ولی جای آن مناسب نبود و یک شخصی آمد و جای مناسب قبر را به من نشان داد و درست بعد از گذشت یک ماه پیکر پسرم را در جای مورد نظر خاک کردم.
پدر شهید ادامه ادامه داد: با اینکه از زمان شهادت پسرم بیست سال می گذرد ولی هنوز خواب او را می بینم.
وی در پایان مصاحبه گفت: بعد از شهادت پسرم، ما به ایران دعوت شدیم و از تعامل ایرانی ها و حسن رفتار آنها نسبت به خود احساس غرور کردیم و از این که در شمار خانواده شهدا قرار گرفیتم ، افتخار می کنیم. ما هم چنین آیت الله "خامنه ای" رهبر معظم انقلاب اسلامی را زیارت و با "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید