افشاگری دختر بنی صدر علیه مسعود رجوی

ثامن آنلاین:
فیروزه بنی صدر ، دختر رییس جمهور معزول و فراری ایران که پس از فرار پدرش به همراه رجوی به عقد سرکرده گروهک منافقین درآمد، طی مصاحبه ای گفته است : رجوی به صورتی دگم و هیستریک به دنبال مطرح شدن و به دست آوردن قدرت در ایران بود و به همین خاطر نیز بر تصمیم خودش مبنی بر رفتن به عراق اصرار ورزید و با این کار خودش و همه اعضای خانواده و اعضای گروه را به سقوط و هلاکت کشاند.

وی عامل اصلی طلاق خود از رجوی را رفتن وی به عراق و همکاری با صدام در دوران جنگ صدام با ایران دانست و با اشاره به نقش برخی اطرافیان رجوی در تحریک وی همچون محمد علی جابرزاده، افزود: اگر اطرافیان رجوی می خواستند، می توانستند نقش بازدارنده داشته باشند، اما بیشتر اطرافیان مرعوب شخصیت دگم و هیستریک وی شده بودند و اصرار من نیز نتوانست از این تصمیم جلوگیری کند.

وی که در ۱۶ سالگی به عقد رجوی در آمده بود، در رابطه با زن بارگی رجوی و سرکوب مردان در تشکیلات، آن را نشان از فرقه بودن این گروهک دانسته و با مقایسه عملکرد این گروهک با فرقه ای که رهبر آن در ماه رمضان به تحریف شریعت پرداخته و خوردن شراب و رابطه با جنس مخالف را آزاد کرده بود، برخی عملکرد رجوی را مستثنی از این امر ندانست.

شایان ذکر است به نظر می رسد فقدان حضور رجوی در تجمعات و رسانه ها، که شایعه مرگ وی را گسترده کرده؛ سبب جرات یافتن فیروزه بنی صدر بر بیان برخی نکات پس از ۲۶ سال از جدایی شده است، زیرا اغلب جداشدگان از رجوی از ترور شدن در صورت افشاگری علیه وی به شدت ترسانده شده بودند.

/ 0 نظر / 5 بازدید