/ 2 نظر / 23 بازدید
سواری

*¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.. بسم رب المهدي المنتظر سلام بر منتظران مهدي موعود (عج) دیدن هنر نیست - ابوذر امام زمان شدن هنره . . . . . . من می دانم که انسان بودن ودادرسی مظلومان شرط مهم دیدار است اللهم ارنى الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظرى بنظرة منى اليه *¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*

شاعرشنيدني ست

برادر شهيدم اي كاش راهت ادامه داشته باشد! سلام! به روزم با (به ياد دايي حسن وغربتش)