شهید محمد رضا ارفعی -2


خدایا میخوام اینبار با دعا به درگاه خودت شروع کنم
خدایا ما را در این دنیا از هدایت شهدا و توفیق حرکت در مسیر شهدا
و در آخرت از شفاعت و هم سفره گی و مصاحبت با شهدا بهره مند بفرما

خدایا ما رو لحظه و آنی به خودمون وا مگذار
/ 0 نظر / 4 بازدید