آخرین پیام

اخرین پیام: دعا به جان امام
-----------------------------------
اخرین گلوله ما اولین روز جنگ ماست - شهید رجایی
-------------------------------------
آرامگاه حسین صدامی
------------------------------
آفت انسان هوای نفس است
افت گفتار دروغ گفتن است
--------------------------------
آماده حمله شما هستیم!
--------------------------
آمدیم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم

/ 0 نظر / 4 بازدید