ما مکلف به حفظ اسلام هستیم

ما مکلف هستیم اسلام را حفظ کنیم . این تکلیف از واجبات است و حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در راه انجام دادن آن ریخته شود . از خون امام حسین ع که بالاتر نیست که برای اسلام ریخته شد. این همان ارزشی است که اسلام دارد ما باید این معنی را بفهمیم و به دیگران هم تعلیم بدهیم.

حسین اسماعیلی روزبهانی-60

/ 0 نظر / 4 بازدید