سلام

بزودی شاهد نسخه انگلیسی تا شهادت خواهیم بود.

حالا اینکه این وبلاگ در همین وبلاگ فارسی باشه یا یه وبلاگ جداگانه باشه حرف هست

نظر شما چیه؟

یا زینب س