شهید عزیز ارفعی از شما میخوایم انشا الله ما رو در مسیر عطر افشانی و در مسیر خدمت به شهدا و حفظ اسلام و انقلاب کمک کنی

از خدا بخواه ما رو لحظه ای از شما جدا نکنه
این کشور بدون شما معنی نداره