ما فقط برای مملکت نمی جنگیم بلکه در صدر آن مانند سرورمان ابا عبد الله الحسین ع برای اسلاممان می جنگیم.

علی زمانی فریز هندی-63