کروز 1

کروز 1
فیل پاولی، طراح مشهور انگلیسی، در جدیدترین طراحی‌های خود این بار به سراغ حوزه جدیدی رفته است و طرحی متهورانه و نو را برای نسل جدید قایق‌ها ارائه کرده است.